Календар 2020г

КАЛЕНДАР 2020г.

(Обновен и утвърден от ТС и УС на БФКК 18.05.2020г)

 

Международен спортен календар мъже и жени
СП за мъже и жени в гр. Сегед – Унгария - 23.09 - 27.09.2020г.

Вътрешен спортен календар
ДОШ всички възрастови групи от 30.07 до 02.08.2020г.

ДИШ всички възрастови групи от 25.08 до 30.08.2020г.