Национална гребна база кану - каяк яз. Кърджали

МЯСТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ШАМПИОНИ

Гребната база на яз. „Кърджали край село Енчец е на нивото на най-добрите в Европа, отговаря на всички световни стандарти за този спорт.

Предлага напълно затворен цикъл –места за трениране, за отдих и възстановителен център.

Има хотелска част с 60 легла, силова зала сауна, хангари, ресторант.

Климатът в района позволява целогодишна подготовка.

Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа.Средната годишна температура е 12,3°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум е измерен на 5 юли 2000 г. +45,0°С. Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум — минус 31,5°С е измерен в утрото на 24.януари 1942 г. в състояние на температурна инверсия. Средната годишна относителна влажност на въздуха е 73%, като най-висока е през декември – 86%, а най-ниска през месец август – 62%. Средната годишна сума на валежите е 540 мм, с максимум през май-юни – 69,2 мм и минимум през септември – 31 мм. Преобладават слаби ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост до 1 м/сек са до 95% в годината. Мъглите са чести през по-хладните месеци, като дните с мъгли за една година са 33 средно.

За контакти:
canoe.kurdjali@mail.bg
Тел: 0889099150

Фотогалерия