Държавен индивидуален шампионат за мъже, жени и ветерани 2023г.

В изпълнение на правилник за провеждане на състезания от ВСК за 2023г., БФ Кану – каяк ще проведе от 08 до 10 септември в гр. Пловдив - Държавния индивидуален шампионат за мъже и жени.

Град Пловдив – Гребен канал.

Дати на провеждане:

7 Септември 2023г. Четвъртък – Техническа конференция – 18:30ч. финална кула 207 стая

На 09.09.2023г. (Събота) БФ Кану каяк ще проведе Държавен индивидуален шампионат за ветерани в гр. Пловдив. Условия за участие: В Държавния индивидуален шампионат за ветерани могат да вземат участие всички състезатели, които имат навършени години, медицинско свидетелство удостоверяващо здравословното състояние на състезателя и спазват правилата на БФКК за участие в състезания.

Документи и информация

Резултати Ветерани 2023г. (257.19KB)
Часов график ДИШ мъже и жени (162.52KB)
Програма ДИШ мъже и жени 2023г. (272.77KB)