Профил на купувача

ОП Самолетни билети

Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при пътувания в чужбина - 2015

ОП Спортни облекла и аксесоари

Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 14 от...