Контролен съвет на БФКК

  1. Божидар Кънев - Председател
  2.  Димитър Аврамов
  3. Весела Тренева