Лазарина Петкова - Спортен организатор

Лазарина Петкова

Име: Лазарина Петкова
Длъжност: Спортен организатор
Телефон: 986-1365 , 9300621
Email: office@canoe-bg.com