Отчетно изборно Общо събрание на БФ Кану-каяк 17.05.2014г.

Състав Управителен съвет:
 1. Васил Мирчев – Председател
 2.  Дамян Дамянов
 3. Николай Бухалов
 4. Ваня Гешева
 5. Александър Манолев
 6. Евелина Петрова
 7. Емил Младенов
 8. Венцислав Велков
 9. Димитър Димитров
 10. Йордан Балтаджиев
 11. Николай Кодинов
 12. Георги Демирев
 13. Мариана Монова
 14. Борислав Ангелов
 15. Деян Славов
 Състав Контролен съвет:
 1. Божидар Кънев - Председател
 2.  Димитър Аврамов
 3. Весела Тренева