Управителен съвет

  1. Николай Бухалов – Председател
  2.  Дамян Дамянов
  3. Ваня Гешева
  4. Емил Младенов
  5. Деян Славов
  6. Мариана Монова
  7. Станислав Стоичков