Документи

Документи и информация

Програма за развитие на спорта за високи постижения на спорта кану - каяк 2019г. (2.19MB)
Отчет на перспективна програма 2023г. (186.25KB)
Обазец 12А по чл.30, ал.3 от ЗФВС (1.00MB)
Персепективна програма 2024г (188.07KB)
Образец 7 към правилника за количествени и качествени показатели (82.00KB)
Образец от 1 до 6 към правилника за количествени и качествени показатели (530.36KB)
Правилник за определяне на количествени и качествени показатели за дейността на спортните клубове (270.87KB)
Правилник за провеждане на състезанията за 2023г. (337.91KB)
Изисквания за членство на нови клубове в БФ КАНУ-КАЯК (51.92KB)
Правилник Контролен съвет (368.86KB)
Правилник за провеждане на състезания от вътрешния спротен календар на БФ кану - каяк 2022г. (614.63KB)
Трансферен правилник (360.27KB)
Правилник на международната федерация по кану - каяк 2022г. (1.69MB)
Правилник ТС (311.12KB)
Правилник РСК (259.96KB)
Правилник за разпределение на средствата - Инструкция (307.10KB)